tyulyuda@email.cz

+420 739 715 581

Znakový jazyk

Velmi žádaný se stává znakový jazyk. Pokud se necítíte na mluvený cizí jazyk, zkuste znakový jazyk a staňte se v budoucnu třeba tlumočníkem. Výuka tohoto jazyka je určena jak pro děti, tak pro dospělé.

Co nám o sobě prozradila lektorka znakového jazyka?

Protože jsem rodilá mluvčí ve znakovém jazyce, tak jsem mimo svoje hlavní zaměstnání vyučovala od roku 1994 znakový jazyk neslyšících jako lektorka České unie neslyšících. Vyučovala jsem v Brně, v Třebíči na zdravotnické škole i krátkodobé kurzy i jiných městech. Výuka se zaměřovala hlavně na pracovníky ve zdravotnictví a sociálních služeb i studenty zdravotnické, pedagogické školy. Též pracovníky na magistrátu města Brna, ale kohokoliv jiného, kdo měl zájem a tento zajímavý způsob komunikace.

V posledních letech vyučuji na živnostenský list.

Jako rodilá mluvčí Znakového jazyka mohu napsat o téhle tiché řeči, že v Česku je asi půl milionu osob, které mají se sluchem problém. 15 000 osob se se sluchovou vadou narodilo a 10 000 osob považuje Znakový jazyk za svou mateřskou řeč, která je pro ně hlavní dorozumívacím jazykem.

Dokonalé zvládnutí „znakovky“ není snadné! Ale pochopit základy téhle řeči naučit se hlavní základy a také pochopit mentalita neslyšících a tím se s nimi dorozumět je v zásadě možné. Být neslyšící neznamená být hloupý! Hluchota je těžká komunikační bariéra. Při vlastních životních zkušenostech při studiu a zaměstnání kdy jsem byla zcela odkázána na odezíráni by pro mne byla výhra kdyby někdo v okolí uměl znakovat. Tohle je platné pro všechny neslyšící v jakékoliv životní situaci. Český znakový jazyk je stejný jako Slovenský. Velice podobný jazyk je v Rakousku a v Maďarsku. Všeobecně lze říci, že neslyšící se se svým jazykem slušně domluví s neslyšícími v celé Evropě.

Designed by webyseobrno.cz