info@ltcentrum.cz

+420 739 715 581

Znakový jazyk

Velmi žádaný se stává znakový jazyk. Pokud se necítíte na mluvený cizí jazyk, zkuste znakový jazyk a staňte se v budoucnu třeba tlumočníkem. Výuka tohoto jazyka je určena jak pro děti, tak pro dospělé.

Lektorka znakového jazyka: Alena Válková

Protože jsem rodilá mluvčí ve znakovém jazyce, tak jsem mimo svoje hlavní zaměstnání vyučovala od roku 1994 znakový jazyk neslyšících jako lektorka České unie neslyšících. Vyučovala jsem v Brně, v Třebíči na zdravotnické škole i krátkodobé kurzy i jiných městech. Výuka se zaměřovala hlavně na pracovníky ve zdravotnictví a sociálních služeb i studenty zdravotnické, pedagogické školy. Též pracovníky na magistrátu města Brna, ale kohokoliv jiného, kdo měl zájem a tento zajímavý způsob komunikace.

V posledních letech vyučuji na živnostenský list.

Jako rodilá mluvčí Znakového jazyka mohu napsat o téhle tiché řeči, že v Česku je asi půl milionu osob, které mají se sluchem problém. 15 000 osob se se sluchovou vadou narodilo a 10 000 osob považuje Znakový jazyk za svou mateřskou řeč, která je pro ně hlavní dorozumívacím jazykem.

Dokonalé zvládnutí „znakovky“ není snadné! Ale pochopit základy téhle řeči naučit se hlavní základy a také pochopit mentalita neslyšících a tím se s nimi dorozumět je v zásadě možné. Být neslyšící neznamená být hloupý! Hluchota je těžká komunikační bariéra. Při vlastních životních zkušenostech při studiu a zaměstnání kdy jsem byla zcela odkázána na odezíráni by pro mne byla výhra kdyby někdo v okolí uměl znakovat. Tohle je platné pro všechny neslyšící v jakékoliv životní situaci. Český znakový jazyk je stejný jako Slovenský. Velice podobný jazyk je v Rakousku a v Maďarsku. Všeobecně lze říci, že neslyšící se se svým jazykem slušně domluví s neslyšícími v celé Evropě.

Designed by webyseobrno.cz