tyulyuda@email.cz

+420 739 715 581

Ruský jazyk

Lektorka ruštiny: Ljudmila Ťut´unniková

V Rusku se mluví asi 120 různými jazyky. Ruštinu používá jako úřední jazyk okolo 150 milionů mluvčích v rámci Ruské federace a je jedním ze šesti oficiálních jazyků OSN.

Ruština patří stejně jako čeština do skupiny slovanských jazyků. Jejich společným předkem je staroslovenština, která se v Rusku zachovala jako liturgický jazyk pravoslavné církve-církevní slovanština. Církevní slovanština byla spisovným jazykem na území Ruska přibližně od 10. století. V 17.století začal její vliv slábnout a prosazovala se varianta jazyka, kterou se mluvilo v Moskvě a jejím okolí. Na začátku 18.století proběhla reforma ruštiny, včetně úpravy cyrilice na tzv. graždanku. K dalším pravopisným úpravám došlo po nástupu bolševiků v roce 1917, tehdy bylo opět zjednodušeno písmo.

Pro ruštinu je charakteristický silný a pohyblivý přízvuk. Rusové častěji používají zdrobněliny. Mnohé z nich se do češtiny nedají přeložit jinak než opisem.

Designed by weby-levne.eu