tyulyuda@email.cz

+420 739 715 581

Anglický jazyk

Angličtina je třetím nejužívanějším jazykem, má více než 520 milionů uživatelů. Je úředním jazykem v Anglii, Irsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a v mnoha jiných zemích. Anglicky se domluvíte po celém světě. Znalost tohoto jazyka vyžaduje téměř každý zaměstnavatel. Vyučuje se na všech typech škol. Slyšet ji můžete ve většině populárních písní či filmech.

Angličtina patří stejně jako němčina mezi germánské jazyky. Nerozlišuje až na osobní a přivlastňovací zájmena rod mužský, ženský a střední, používá jednoduché skloňování. Má však poměrně rozsáhlou soustavu slovesných času, i když pro praxi vám stačí jen tři. Má také pevný slovosled ve větě. Trochu problémem bývá rozdílný pravopis a výslovnost jednotlivých slov.

Designed by webyseobrno.cz