info@ltcentrum.cz

+420 739 715 581

Kroužky pro dospělé

Arteterapie - netradiční výtvarné tvoření za účelem sebepoznání, relaxační techniky, sdílení v malé skupině.
Tematické kurzy - např. barvy, živly, ženská skupina nebo workshopy.
Kurz dějin výtvarného umění zábavnou formou - pro starší děti, vhodné také jako příprava k přijímacím zkouškám.
Grafické techniky
Výtvarka v anglickém jazyce

Designed by webyseobrno.cz